22. 11. 2019  14:20 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Názov témy anglicky: Design of floor structure with filigran pannels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Abstrakt: Úlohou poslucháča je navrhnuť stropnu konštrukciu objektu skladu výpočtovej techniky riešenu ako železobetónová doska nosná v jednom smere s použitím filigranových dosiek. Poslucháč vypracuje: 1.Technickú správu 2.Statický výpočet stropnej dosky 3.Výkres tvaru a skladby stropnej konštrukcie 4.Výkresy výstužeObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.