25. 1. 2020  19:07 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Degradácia antioxidantov pri mrazení ovocia
Názov témy anglicky: Degradation of antioxidants in the freezing of fruit
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Abstrakt: Experimentálna bakalárska práca sa bude venovať vplyvu mraziarenských teplôt na degradáciu antioxidantov obsiahnutých v ovocí. V rámci práce sa bude sledovať obsah celkových fenolov, tokoferolov a vitamínu C.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.