9. 12. 2019  21:24 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Izolácia povrchovo aktívnych látok z odpadnej rastlinnej biomasy
Názov témy anglicky: Isolation of surfactants from waste plant biomass
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav potravinárstva a výživy - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Burčová, PhD.
Abstrakt: S povrchovo aktívnymi látkami sa stretávame všetci dennodenne. Nachádzajú sa v kozmetike, čistiacich prostriedkoch, pracích práškoch, ale aj v potravinách, nápojoch či farmaceutických prípravkoch. Zabezpečujú odstraňovanie nečistôt, zmiešanie dvoch navzájom nemiešateľných kvapalín či mnoho biologicky prospešných účinkov, ako napríklad antibakteriálny, protizápalový, antikarcinogénny a iné. Je preto veľmi potrebné, aby takto široko a často používané látky boli prijateľné pre naše zdravie a životné prostredie - najmä rýchlo, ľahko a dokonale degradovateľné.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.