Nov 14, 2019   4:47 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv valproátu na viabilitu buniek a morfológiu mitochondrií
Title of topic in English: The effect of valproate on cell viability and mitochondrial morphology
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Mária Balážová-Šimočková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Mária Balážová-Šimočková, PhD.
Summary: Valproát je liečivo používané na liečbu bipolárnej poruchy. Znižuje hladinu vnútrobunkového inozitolu, hlavného regulátoru biosyntézy fosfolipidov. Pokles inozitolu zvyšuje aktivitu kľúčového enzýmu v biosyntéze kardiolipínu, čo môže mať terapeutický efekt na abnormálne mitochondrie. Cieľom projektu je využiť valproát na zlepšenie funkcie mitochondrií u pacientov s poškodeniou biosyntézou kardiolipínu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.