25. 10. 2020  4:17 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Název tématu anglicky:
Modelling and Control of a Biochemical Reactor
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na vytvorenie matematického modelu biochemického reaktora. Pomocou vytvoreného modelu sa bude skúmať ustálený pracovný režim reaktora a jeho dynamické vlastnosti. Analýza vlastností reaktora sa využije na návrh riadiaceho systému. Výpočty a simulácie sa budú realizovať v programovacom prostredí MATLAB-Simulink.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.