22. 10. 2020  20:09 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Názov témy anglicky:
Modelling and Control of a Biochemical Reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky - FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na vytvorenie matematického modelu biochemického reaktora. Pomocou vytvoreného modelu sa bude skúmať ustálený pracovný režim reaktora a jeho dynamické vlastnosti. Analýza vlastností reaktora sa využije na návrh riadiaceho systému. Výpočty a simulácie sa budú realizovať v programovacom prostredí MATLAB-Simulink.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.