28. 1. 2020  16:39 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli
Název tématu anglicky: Effect of temperatur and water activity on Escherichia coli growth
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude pomocou nástrojov prediktívnej mikrobiológie popísať vplyv teploty, aktivity vody a ich vzájomných kombinácií na dynamiku rastu izolátu Escherichia coli PSIIOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.