31. 10. 2020  14:50 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast Escherichia coli
Názov témy anglicky:
Effect of temperatur and lactic acid bacteria presence on Escherichia coli growth
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce bude pomocou nástrojov prediktívnej mikrobiológie popísať vplyv teploty, prídavku kultúr baktérií mliečneho kysnutia a ich vzájomných kombinácií na dynamiku rastu izolátov Escherichia coli v modelovom prostredí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.