14. 11. 2019  7:43 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh stendu na realizáciu meraní pri základných spôsoboch namáhania
Názov témy anglicky: The proposal of the stend for realization of measurements at basic types of stresses
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Labašová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Eva Labašová, PhD.
Abstrakt: 1. Špecifikujte základné druhy namáhania, ktoré bude možné merať na stende. 2. Vytvorte 3D model stendu 3. Navrhnite snímače pre jednotlivé merania 4. Zostavte meraciu aparatúru na báze QUANTUM X. 5. Opíšte spôsoby merania a spracovania údajovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.