17. 2. 2020  9:01 Miloslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Název tématu anglicky: Recycling of plastic wastes in two stage thermo-catalytic processs
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Abstrakt: Plasty predstavujú v súčasnosti vážny environmentálny problém, nakoľko ich degradácia je pomalá a skládky na ich uskladnenie sú už nepostačujúce. Riešením je recyklácia plastov a výber vhodného procesu spracovania. Nakoľko materiálová recyklácia je obmedzená počtom krokov spracovania plastového odpadu a spaľovaním dochádza k nežiaducej tvorbe emisií, vhodným riešením je surovinová recyklácia. Počas surovinovej recyklácie (termické alebo katalytické spracovanie) dochádza k tvorbe monomérov , ktoré sa dajú využiť na či už na výrobu pôvodných alebo nových petrochemikálií, prípadne ako palivá. Cieľom práce je sledovať rozklad polyalkénov v dvojstupňovom reakčnom procese (termické krakovanie v prvom stupni a katalytické krakovanie v druhom stupni) za vzniku kvapalných a plynných produktov, tuhého zvyšku v reaktore a koksu na katalyzátore, ako aj sledovať zloženie kvapalných a plynných produktov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.