Nov 16, 2019   10:37 p.m. Agnesa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovania
Title of topic in English: Recycling of plastic wastes in two stage thermo-catalytic processs
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Summary: Plasty predstavujú v súčasnosti vážny environmentálny problém, nakoľko ich degradácia je pomalá a skládky na ich uskladnenie sú už nepostačujúce. Riešením je recyklácia plastov a výber vhodného procesu spracovania. Nakoľko materiálová recyklácia je obmedzená počtom krokov spracovania plastového odpadu a spaľovaním dochádza k nežiaducej tvorbe emisií, vhodným riešením je surovinová recyklácia. Počas surovinovej recyklácie (termické alebo katalytické spracovanie) dochádza k tvorbe monomérov , ktoré sa dajú využiť na či už na výrobu pôvodných alebo nových petrochemikálií, prípadne ako palivá. Cieľom práce je sledovať rozklad polyalkénov v dvojstupňovom reakčnom procese (termické krakovanie v prvom stupni a katalytické krakovanie v druhom stupni) za vzniku kvapalných a plynných produktov, tuhého zvyšku v reaktore a koksu na katalyzátore, ako aj sledovať zloženie kvapalných a plynných produktov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.