21. 2. 2020  11:15 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Variabilita rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych výrobkov
Názov témy anglicky: Growth variability of Staphylococcus aureus isolated from dairy products
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude popísať rast izolátov Staphylococcus aureus izolovaných z mliečnych výrobkov a definovať variabilitu ich rastových parametrov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.