10. 12. 2019  23:22 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Název tématu anglicky: Thermo-catalytic degradation of plastic wastes with producing C3 and C4 hydrocarbon
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Abstrakt: Predmetom diplomovej práce je rozklad plastov v dvojstupňovom reakčnom systéme pozostávajúcom z termického rozkladu v prvom stupni a katalytického rozkladu v druhom stupni. Produkty z termického rozkladu plastov vznikajúce radikálovým mechanizmom plynule prechádzajú na katalytické krakovanie , ktoré prebieha mechanizmom karbéniových iónov. Sledovať sa bude vplyv teploty na výťažky plynných a kvapalných produktov a koksu použitím dvoch katalyzátorov typu ZSM5: 1 typ - veľkosť kryštálov bude v nanometroch, 2 typ -veľkosť kryštálov bude v mikrometroch. Ide o extrudáty zeolitu a aluminy v pomere 1:1. Práca bude zameraná na tvorbu C3 a C4 uhľovodíkov, hlavne izobutylénu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.