Oct 29, 2020   9:17 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Title of topic in English: Thermo-catalytic degradation of plastic wastes with producing C3 and C4 hydrocarbon
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Božena Vasilkovová, PhD.
Summary:
Predmetom diplomovej práce je rozklad plastov v dvojstupňovom reakčnom systéme pozostávajúcom z termického rozkladu v prvom stupni a katalytického rozkladu v druhom stupni. Produkty z termického rozkladu plastov vznikajúce radikálovým mechanizmom plynule prechádzajú na katalytické krakovanie , ktoré prebieha mechanizmom karbéniových iónov. Sledovať sa bude vplyv teploty na výťažky plynných a kvapalných produktov a koksu použitím dvoch katalyzátorov typu ZSM5: 1 typ - veľkosť kryštálov bude v nanometroch, 2 typ -veľkosť kryštálov bude v mikrometroch. Ide o extrudáty zeolitu a aluminy v pomere 1:1. Práca bude zameraná na tvorbu C3 a C4 uhľovodíkov, hlavne izobutylénu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHTI Chemical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.