21. 1. 2020  19:45 Vincent
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Názov témy anglicky: Use of bacteriophages to control pathogens in foods
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Abstrakt: Bakteriofágy sa používajú v potravinárskom priemysle ako biokontrolné činidlá na zníženie zaťaženia baktérií, a tým znižujú potenciál pre ľudskú infekciu. Použitie bakteriofágov na detekciu bakteriálnych ľudských patogénov znamená revolúciu v modernej mikrobiológii. Avšak, ich použitie vyvoláva obavy verejnosti o začlenení živých vírusov vo výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.