Oct 25, 2020   9:04 a.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Food Technology (IFSN FCFT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Title of topic in English:
Use of bacteriophages to control pathogens in foods
State of topic:
approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Mária Greifová, PhD.
Summary:
Bakteriofágy sa používajú v potravinárskom priemysle ako biokontrolné činidlá na zníženie zaťaženia baktérií, a tým znižujú potenciál pre ľudskú infekciu. Použitie bakteriofágov na detekciu bakteriálnych ľudských patogénov znamená revolúciu v modernej mikrobiológii. Avšak, ich použitie vyvoláva obavy verejnosti o začlenení živých vírusov vo výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.