2. 6. 2020  7:27 Xénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Použitie bakteriofágov na kontrolu patogénov v potravinách
Názov témy anglicky:
Use of bacteriophages to control pathogens in foods
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Bakteriofágy sa používajú v potravinárskom priemysle ako biokontrolné činidlá na zníženie zaťaženia baktérií, a tým znižujú potenciál pre ľudskú infekciu. Použitie bakteriofágov na detekciu bakteriálnych ľudských patogénov znamená revolúciu v modernej mikrobiológii. Avšak, ich použitie vyvoláva obavy verejnosti o začlenení živých vírusov vo výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.