28. 10. 2020  6:55 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Predikcia spinového prechodu v sérii železnatých komplexov
Názov témy anglicky:
Prediction of Spin Crossover in a Series of Ferrous Complexes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V bakalárskej práci sa budú pomocou metódy DFT počítať energie spinových stavov série železnatých komplexov syntetizovaných na našom pracovisku, od ktorých sa očakáva schopnosť vykazovať jav spinového prechodu. Študent si počas bakalárskeho projektu osvojí základy práce so súčasným kvantovochemickým softvérom, predovšetkým programom ORCA.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.