18. 1. 2020  13:11 Bohdana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Název tématu anglicky: Design of the tool for machining damaged sealing surfaces of steam generator in NPP type VVER 440
Stav tématu: schváleno (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Katedra výrobných zariadení a systémov (UVTE MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Abstrakt: 1. Charakteristika prírubových spojov a možného poškodenia vplyvom prevádzky 2. Klasifikácia a metodický postup navrhovania prípravkov 3. Návrh prípravku na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora 4. Technické zhodnotenie návrhuOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.