14. 12. 2019  4:21 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh prípravku určeného na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora JE VVER 440
Názov témy anglicky: Design of the tool for machining damaged sealing surfaces of steam generator in NPP type VVER 440
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcela Bučányová, PhD.
Abstrakt: 1. Charakteristika prírubových spojov a možného poškodenia vplyvom prevádzky 2. Klasifikácia a metodický postup navrhovania prípravkov 3. Návrh prípravku na obrábanie poškodených tesniacich plôch parogenerátora 4. Technické zhodnotenie návrhuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.