11. 12. 2019  8:51 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vývoj enzýmového biosenzora pre stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu
Název tématu anglicky: The development of the enzymatic biosensor for the determination of toxic compounds in samples of environmental and food origin
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Abstrakt: Počas pestovania poľnohospodárskych plodín sa tieto ošetrujú rôznymi chemickými prípravkami na ničenie škodcov a na ochranu pred ochoreniami vyvolaných hubami a plesňami. Veľa takýchto prípravkov obsahujú látky, ktoré nepriaznivo pôsobia na živý organizmus a môžu vyvolať otravu už v stopových množstvách. Riziko intoxikácie hrozí z konzumácie samotných poľnohospodárskych produktov, ale aj z prieniku týchto látok do životného prostredia. Pri detekcii, resp. kvantifikácii príslušných látok sa využívajú rôzne analytické metódy a zariadenia aj vrátane biosenzorov. Biosenzor ako nástroj pozostáva z prevodníka a bioreceptora umožňujúci rýchle, špecifické a vysoko selektívne analýzy. Cieľom práce bude vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach biosenzorov pre úlohy environmentálnej a potravinárskej chémie, konštrukcia enzymatického biosenzora a jeho aplikácia pre vybraný analyt.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.