Dec 9, 2019   9:17 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj enzýmového biosenzora pre stanovenie toxických látok vo vzorkách environmentálneho a potravinárskeho pôvodu
Title of topic in English: The development of the enzymatic biosensor for the determination of toxic compounds in samples of environmental and food origin
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Summary: Počas pestovania poľnohospodárskych plodín sa tieto ošetrujú rôznymi chemickými prípravkami na ničenie škodcov a na ochranu pred ochoreniami vyvolaných hubami a plesňami. Veľa takýchto prípravkov obsahujú látky, ktoré nepriaznivo pôsobia na živý organizmus a môžu vyvolať otravu už v stopových množstvách. Riziko intoxikácie hrozí z konzumácie samotných poľnohospodárskych produktov, ale aj z prieniku týchto látok do životného prostredia. Pri detekcii, resp. kvantifikácii príslušných látok sa využívajú rôzne analytické metódy a zariadenia aj vrátane biosenzorov. Biosenzor ako nástroj pozostáva z prevodníka a bioreceptora umožňujúci rýchle, špecifické a vysoko selektívne analýzy. Cieľom práce bude vypracovanie literárneho prehľadu o možnostiach biosenzorov pre úlohy environmentálnej a potravinárskej chémie, konštrukcia enzymatického biosenzora a jeho aplikácia pre vybraný analyt.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.