Jan 28, 2020   6:08 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj DNA biosenzora a štúdium interakcie vybranej rizikovej látky s DNA
Title of topic in English: The development of DNA biosensor and the interaction study of selected risk compound with DNA
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Summary: Biosenzory ako vysoko špecifické, účinné, malé a lacné analytické zariadenia sú často využívané pre detekciu rôznych analytov, liečiv a látok znečisťujúcich životné prostredie. Biorozpoznávacie elementy na báze nukleových kyselín sú perspektívne pre hodnotenie možného rizikového účinku rôznych nebezpečných látok a nanomateriálov voči štruktúre DNA. Cieľom práce bude vývoj DNA biosenzora a sledovanie interakcie DNA s vybranou rizikovou látkou zo skupiny pesticídov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.