7. 12. 2019  12:41 Ambróz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent
Název tématu anglicky: Characterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Abstrakt: This work would focus on the optimization of an proprietary material currently under development. Object of investigation is a novel membrane absorbent based on affinity chromatography principles. Affinity chromatography is unique among separation methods as it is the only technique that permits the purification of proteins based on biological functions rather than individual physical or chemical properties. Aim of the diploma thesis is membrane characterization (porosity, pore distribution, membrane swelling, permeability…) and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbent for purification of therapeutic proteins. This topics follows from our long-term cooperation with the company Sartorius Stedim Biotech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.