20. 1. 2020  0:55 Dalibor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Název tématu anglicky: Characterization of selected components of solid waste
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: One of the processes focused on solid waste utilization is their gasification. During this process, thermal decomposition of the components of solid waste occurs during which gaseous liquid and solid products are formed. Amount and composition of these products not only depends on the reaction conditions in gasification equipment, but also on properties and amount of individual components present in treated waste material. Goal of this diploma thesis is characterization of selected solid waste components based on elemental, calorimetric, termogravimetric and DSC analyses.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.