17. 2. 2020  22:53 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakterizácia vybraných zložiek tuhého odpadu
Názov témy anglicky: Characterization of selected components of solid waste
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Abstrakt: One of the processes focused on solid waste utilization is their gasification. During this process, thermal decomposition of the components of solid waste occurs during which gaseous liquid and solid products are formed. Amount and composition of these products not only depends on the reaction conditions in gasification equipment, but also on properties and amount of individual components present in treated waste material. Goal of this diploma thesis is characterization of selected solid waste components based on elemental, calorimetric, termogravimetric and DSC analyses.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.