14. 12. 2019  1:30 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Názov témy anglicky: Preparation and characteristics of composite filaments for 3D printed hard tissue scaffolds.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Spracovanie literatúrneho prehľadu a získanie experimentálnych údajov o podmienkach prípravy polymérno-anorganických kompozitov vhodných na výrobu strún pre FDM technológie výroby 3D objektov. Využitie hlavných biokompatibilných anorganických zložiek hydroxyapatitu a trikalcium fosfátu pri príprave kompozitných materiálov. Získanie fyzikálno-chemických charakteristík pre overenie tlačiteľnosti filamentov pri spracovaní pripravených kompozitných materiálov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.