28. 1. 2020  11:57 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Názov témy anglicky: Surface morphology of composite filaments applicable in FDC 3D printed scaffolds studied by atomic force microscopy.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Spracovanie literatúrneho prehľadu o možnostiach štúdia morfológie povrchov filamentov obsahujúcich napr. hydroxyapatit ako biokompatibilnú zložku pomocou atómovej silovej mikroskopie (rastrovacej sondy). Oboznámenie sa s experimentálnym zariadením, princípami jeho činnosti a možnosťami prípravy vzoriek vhodných pre atómovú silovú mikroskopiu. Získanie experimentálnych údajov o drsnosti povrchov rôzne spracovaných kompozitných filamentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.