6. 12. 2019  13:32 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Název tématu anglicky: Redox active metallocomplexes as catalysts for production of energetically rich materials
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Abstrakt: Konverzia oxidu uhličitého na užitočné chemikálie predstavuje riešenie problému spojeného s nedostatkom fosílnych palív ako aj s globálnym otepľovaním. Navyše redukciou CO2 môžeme získať oxid uhoľnatý a kyselinu mravčiu, ktoré patria medzi dôležité zlúčeniny v  organickej syntéze. Jednou z možností redukcie CO2 je použitie komplexov prechodných kovov ako homogénnych katalyzátorov. Štúdium aktívnych centier katalyzátorov je dôležitou oblasťou základného a aplikovaného výskumu. Oxidácia a redukcia redoxne aktívnych katalyzátorov často vedie k vzniku rôznych nabitých stavov s odlišnými chemickými a spektroskopickými vlastnosťami. Mnoho katalytických reakcií zahŕňa reakcie s prenosom elektrónu a v niektorých prípadoch takto vytvorené paramagnetické medziprodukty hrajú dôležitú úlohu v katalytickom procese. Preto sa pri štúdiu v rámci bakalárskej práce budú sledovať elektrochemické a následné chemické reakcie komplexov prechodných kovov v roztokoch, sprevádzaných so simultánnou tvorbou paramagnetických častíc pomocou spektroskopických (EPR, UV-Vis) a elektrochemických techník.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.