14. 12. 2019  3:47 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Název tématu anglicky: Utilization of GPU Computing in Chemical and Safety Engineering
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je preskúmanie možností využitia paralelných GPU výpočtov pre potreby chemického a bezpečnostného inžinierstva. Prvá časť práce bude zameraná na otestovanie Paralel computing toolboxu, ktorý je súčasťou balíka MATLAB. V nasledujúcej časti práce sa diplomant oboznámi aj s možnosťami paralelného programovania v jazykoch C# a C++.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.