Nov 17, 2019   5:03 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Title of topic in English: Utilization of GPU Computing in Chemical and Safety Engineering
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je preskúmanie možností využitia paralelných GPU výpočtov pre potreby chemického a bezpečnostného inžinierstva. Prvá časť práce bude zameraná na otestovanie Paralel computing toolboxu, ktorý je súčasťou balíka MATLAB. V nasledujúcej časti práce sa diplomant oboznámi aj s možnosťami paralelného programovania v jazykoch C# a C++.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.