12. 12. 2019  7:02 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Názov témy anglicky: Utilization of GPU Computing in Chemical and Safety Engineering
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je preskúmanie možností využitia paralelných GPU výpočtov pre potreby chemického a bezpečnostného inžinierstva. Prvá časť práce bude zameraná na otestovanie Paralel computing toolboxu, ktorý je súčasťou balíka MATLAB. V nasledujúcej časti práce sa diplomant oboznámi aj s možnosťami paralelného programovania v jazykoch C# a C++.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.