22. 11. 2019  15:49 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Revitalizácia časti univerzitného areálu.
Názov témy anglicky: Revitalization of a part of the university campus.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lenka Hlubinová Vargová
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Stavebná fakulta
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lenka Hlubinová Vargová
Abstrakt: Riešenie problémov zanedbaných plôch alebo plôch s potenciálom v rámci časti univerzitného areálu v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.