24. 1. 2020  17:44 Timotej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Název tématu anglicky: Preparation of biomonomer lactic acid over nanoparticles catalysts
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Abstrakt: Kyselina mliečna je dôležitá chemikália pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky a polymérny priemysel. O biopolymér kyseliny mliečnej je veľký záujem. V súčasnosti sa kyselina mliečna vyrába fermentáciou cukrov. Vyvinutie novej katalytickej syntézy z obnoviteľnej suroviny je aktuálna výzva pre chemikov. Cieľom práce bude v literatúre nájsť a spracovať možnosti prípravy a využitia kyseliny mliečnej katalytickou cestou. Zameria sa tiež na laboratórnu prípravy kyseliny mliečnej na rozličných katalyzátoroch.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.