Dec 12, 2019   2:29 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Title of topic in English: Preparation of biomonomer lactic acid over nanoparticles catalysts
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry - IOCP FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Summary: Kyselina mliečna je dôležitá chemikália pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky a polymérny priemysel. O biopolymér kyseliny mliečnej je veľký záujem. V súčasnosti sa kyselina mliečna vyrába fermentáciou cukrov. Vyvinutie novej katalytickej syntézy z obnoviteľnej suroviny je aktuálna výzva pre chemikov. Cieľom práce bude v literatúre nájsť a spracovať možnosti prípravy a využitia kyseliny mliečnej katalytickou cestou. Zameria sa tiež na laboratórnu prípravy kyseliny mliečnej na rozličných katalyzátoroch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.