28. 2. 2020  10:07 Zlatica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Název tématu anglicky: Comparison of effectivity of two cell proliferation markers in brain
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Abstrakt: Pri štúdiu neurogenézy (tvorby nových neurónov) sa využívajú značkovače bunkového delenia, ktoré sa zabudujú do DNA pri jej syntéze. Zatiaľ čo v minulosti sa používali rádioaktívne značkovače, v súčasnosti sú to látky s obsahom halogénov alebo metylovej skupiny. Tieto poskytujú výhodu pomerne jednoduchej a rýchlej detekcie a možnosť kolokalizácie s inými značkovačmi (napríklad pre identifikáciu novovzniknutých buniek - neurónov, glií, resp. presného typu neurónov). Najviac používanými sú 5-bromo-2'-deoxyuridín (BrdU) a 5-ethynyl-2′-deoxyuridín (EdU). V rôznych štúdiách sa používajú rôzne dávky týchto látok. Cieľom tejto práce je porovnať účinnosť týchto dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.