Jan 18, 2020   5:37 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Title of topic in English: Comparison of effectivity of two cell proliferation markers in brain
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Summary: Pri štúdiu neurogenézy (tvorby nových neurónov) sa využívajú značkovače bunkového delenia, ktoré sa zabudujú do DNA pri jej syntéze. Zatiaľ čo v minulosti sa používali rádioaktívne značkovače, v súčasnosti sú to látky s obsahom halogénov alebo metylovej skupiny. Tieto poskytujú výhodu pomerne jednoduchej a rýchlej detekcie a možnosť kolokalizácie s inými značkovačmi (napríklad pre identifikáciu novovzniknutých buniek - neurónov, glií, resp. presného typu neurónov). Najviac používanými sú 5-bromo-2'-deoxyuridín (BrdU) a 5-ethynyl-2′-deoxyuridín (EdU). V rôznych štúdiách sa používajú rôzne dávky týchto látok. Cieľom tejto práce je porovnať účinnosť týchto dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu.
Cancelled: yes



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBTxA Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.