29. 3. 2020  3:28 Miroslav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie efektivity dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu
Názov témy anglicky: Comparison of effectivity of two cell proliferation markers in brain
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Ľubica Niederová, PhD.
Abstrakt: Pri štúdiu neurogenézy (tvorby nových neurónov) sa využívajú značkovače bunkového delenia, ktoré sa zabudujú do DNA pri jej syntéze. Zatiaľ čo v minulosti sa používali rádioaktívne značkovače, v súčasnosti sú to látky s obsahom halogénov alebo metylovej skupiny. Tieto poskytujú výhodu pomerne jednoduchej a rýchlej detekcie a možnosť kolokalizácie s inými značkovačmi (napríklad pre identifikáciu novovzniknutých buniek - neurónov, glií, resp. presného typu neurónov). Najviac používanými sú 5-bromo-2'-deoxyuridín (BrdU) a 5-ethynyl-2′-deoxyuridín (EdU). V rôznych štúdiách sa používajú rôzne dávky týchto látok. Cieľom tejto práce je porovnať účinnosť týchto dvoch značkovačov bunkového delenia v mozgu.
Zrušené: áno



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BBTxA biochémia a biomedicínske technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.