13. 12. 2019  12:48 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Názov témy anglicky: Biocompatible filaments for 3D printing of hard tissues.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Získanie experimentálnych výsledkov o podmienkach prípravy polymérno-anorganických kompozitov vhodných na výrobu strún pre FDM technológie výroby 3D objektov. Využitie hlavných biokompatibilných anorganických zložiek hydroxyapatitu a trikalcium fosfátu pri príprave kompozitných materiálov. Fyzikálno-chemická charakterizácia pripravených filamentov pre overenie ich tlačiteľnosti pomocou 3D tlače.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.