18. 1. 2020  2:19 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Názov témy anglicky: Surface morphology of bioceramcs investigated by atomic force microscopy.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Overenie možnosti štúdia morfológie povrchov filamentov obsahujúcich syntetický hydroxyapatit ako biokompatibilnú zložku pomocou atómovej silovej mikroskopie (rastrovacej sondy). Optimalizácia podmienok prípravy a merania vzoriek filamentov vhodných pre 3D tlač pomocou atómovej silovej mikroskopie. Získanie a vyhodnotenie experimentálnych údajov o drsnosti povrchov rôzne spracovaných kompozitných filamentov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-CHTI chemické technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.