12. 11. 2019  14:05 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Název tématu anglicky: Surface morphology of bioceramcs investigated by atomic force microscopy.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Abstrakt: Overenie možnosti štúdia morfológie povrchov filamentov obsahujúcich syntetický hydroxyapatit ako biokompatibilnú zložku pomocou atómovej silovej mikroskopie (rastrovacej sondy). Optimalizácia podmienok prípravy a merania vzoriek filamentov vhodných pre 3D tlač pomocou atómovej silovej mikroskopie. Získanie a vyhodnotenie experimentálnych údajov o drsnosti povrchov rôzne spracovaných kompozitných filamentov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.