28. 10. 2020  7:29 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Názov témy anglicky:
Synthesis and study of mixed valence complexes
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Jozef Švorec, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Komplexy zo zmiešanými oxidačnými stavmi (“mixed-valence compounds”) predstavujú také zlúčeniny, v ktorých sa vyskytuje centrálny atóm kovu vo viac ako jednom oxidačnom stave. Systémy v zmiešaných oxidačných stavoch nachádzame vo viacerých mineráloch (magnetit), pigmentoch (berlínska modrá) alebo vo viacjadrových metaloenzýmoch (cytochróm c oxidáza). Vďaka prítomnosti zmiešaných oxidačných stavov vykazujú takéto komplexy zaujímavé elektrické, magnetické a optické vlastnosti, ktoré nachádzajú rôznorodé uplatnenie v materiálovej chémii.Cieľom bakalárskej práce bude literárna rešerš popisujúca súčasný stav problematiky prípravy komplexov v zmiešaných oxidačných stavoch ako aj príprava a charakterizácia takýchto komplexov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.