Nov 17, 2019   12:17 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a štúdium komplexov so zmiešanými oxidačnými stavmi
Title of topic in English: Synthesis and study of mixed valence complexes
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Summary: Komplexy zo zmiešanými oxidačnými stavmi (“mixed-valence compounds”) predstavujú také zlúčeniny, v ktorých sa vyskytuje centrálny atóm kovu vo viac ako jednom oxidačnom stave. Systémy v zmiešaných oxidačných stavoch nachádzame vo viacerých mineráloch (magnetit), pigmentoch (berlínska modrá) alebo vo viacjadrových metaloenzýmoch (cytochróm c oxidáza). Vďaka prítomnosti zmiešaných oxidačných stavov vykazujú takéto komplexy zaujímavé elektrické, magnetické a optické vlastnosti, ktoré nachádzajú rôznorodé uplatnenie v materiálovej chémii.Cieľom bakalárskej práce bude literárna rešerš popisujúca súčasný stav problematiky prípravy komplexov v zmiešaných oxidačných stavoch ako aj príprava a charakterizácia takýchto komplexov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.