Nov 22, 2019   3:39 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
Title of topic in English: Synthesis and characterization of potential enzyme mimetics
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Chemistry - IICTM FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jozef Švorec, PhD.
Summary: Jednou z veľkých výziev súčasnej bioanorganickej chémie je príprava a štúdium komplexov prechodných kovov napodobňujúcich niektorú z enzymatických funkcií. Zlúčeniny s takýmto správaním sa nazývajú mimetiká enzýmov. Medzi enzýmy, ktorých biologická aktivita je často napodobňovaná, patria napríklad superoxiddizmutáza SOD; katalyzujúca disproporcionáciu superoxidu alebo kataláza; katalyzujúca rozklad peroxidu vodíka. Cieľom diplomovej práce bude literárna rešerš zameraná na vhodný výber ligandov pre prípravu komplexov s potenciálnou enzymatickou aktivitou, syntéza a charakterizácia takýchto komplexov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.