22. 1. 2020  15:10 Zora
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav potravinárstva a výživy (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vyuzitie borievkového oleja v aplikačných prípravkoch
Názov témy anglicky: Use of juniper oil in application preparations
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vladimír Žúbor, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vladimír Žúbor, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na prípravu borievkového oleja z plodov borievok a jeho možné využitie v aplikačných prípravkoch v oblasti kozmetikyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VHKP výživa a hodnotenie kvality potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.