Dec 12, 2019   2:28 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Aplikácie plazmových technológií v medicíne a poľnohospodárstve
Title of topic in English: Applications of Plasma Technologies in Medicine and Agriculture
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
Summary: Teoretická práca zameraná vyhľadávanie a spracovanie údajov v publikovanej domácej i zahraničnej literatúre za ostatných 5 rokov z oblasti využitia nízkoteplotnej plazmy pri prevencii a eradikácii mikrobiálnych biofilmov, pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych zvierat, v humánnej medicíne atď.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.