14. 12. 2019  5:46 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Název tématu anglicky: Dosing of coagulant containing ferrous ions to eliminate sulphides from WW with increased COD content
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať riešením problemtiky obsahu zvýšeného množstva sulfidov v OV a ich vplyvom na kanalizačnú vetvu resp. mestskú ČOV. Sprievodným javom obsahu sulfidov v OV je pri vhodných turbulentných podmienkach stripovanie H2S do prostredia, pričom prejavom môže byť zápach. Je potrebné realizovať testy s využitím koagulantu s obsahom železnatých iónov v laboratórnych podmienkach a následne by bolo vhodné overenie v praxi. Špecifikum testovanej OV bude vo zvýšenom množstve CHSK v dôsledku príspevku priemyselného producenta. Cieľom práce bude odtestovať vplyv rôznych dávok koagulantu na špecifickú OV (jej zloženie po dávkovaní a zdržnej doby) v kanalizačnej vetve a prípadný vplyv na elimináciu zápachu. Taktiež zhodnotenie vplyvu upravenej OV pritekajúcej na mestskú ČOV a ekonomické posúdenie riešenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.