Nov 14, 2019   0:44 a.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Dávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSK
Title of topic in English: Dosing of coagulant containing ferrous ions to eliminate sulphides from WW with increased COD content
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Imreová, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať riešením problemtiky obsahu zvýšeného množstva sulfidov v OV a ich vplyvom na kanalizačnú vetvu resp. mestskú ČOV. Sprievodným javom obsahu sulfidov v OV je pri vhodných turbulentných podmienkach stripovanie H2S do prostredia, pričom prejavom môže byť zápach. Je potrebné realizovať testy s využitím koagulantu s obsahom železnatých iónov v laboratórnych podmienkach a následne by bolo vhodné overenie v praxi. Špecifikum testovanej OV bude vo zvýšenom množstve CHSK v dôsledku príspevku priemyselného producenta. Cieľom práce bude odtestovať vplyv rôznych dávok koagulantu na špecifickú OV (jej zloženie po dávkovaní a zdržnej doby) v kanalizačnej vetve a prípadný vplyv na elimináciu zápachu. Taktiež zhodnotenie vplyvu upravenej OV pritekajúcej na mestskú ČOV a ekonomické posúdenie riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.