29. 1. 2020  0:20 Gašpar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj GC-MS/MS metódy na stanovenie deltametrínu
Názov témy anglicky: Development of GC-MS/MS method for the determination of delthametrin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Abstrakt: Témou diplomovej práce je stanovenie deltametrínu pomocou GC-MS/MS metódy. Deltametrín je insekticíd, ktorý sa často používa na ničenie hmýz. Ich rezídua sa vyskytujú v poľnohospodárských produktoch a preto je dôležitá jeho kontrola.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.