25. 1. 2020  3:51 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vývoj QuECHERS-DLLME metódy na extrakciu pesticídov zo sójových produktov
Názov témy anglicky: Development of QuEChERS-DLLME method for the extraction of pesticides from soy samples
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Agneša Szarka, PhD.
Abstrakt: Témou bakalárskej práce je vývoj extrakčnej metódy na izoláciu pesticídov z sojových produktoch. Keďže pesticídy v týchto produktoch vyskytujú na nízkych koncentračných hladinách, je dôležité ich zakoncentrovanie pred analýzou. Bakalárska práca sa sústreďuje na výper vhodných extrakčných parametrov QuEChERS-DLLME metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.